ข่าวประชาสัมพันธ์

View All

“เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567”

ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ รหัส 67 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ “เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567” **แยกคณะฯ** วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 13.00-16.30 น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์

View All

“เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567”

ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ รหัส 67 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ “เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567” **แยกคณะฯ** วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 13.00-16.30 น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

View All

“เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567”

ประกาศถึงนักศึกษาใหม่ รหัส 67 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ “เปิดบ้านครูดีศรีพิบูล ปีการศึกษา 2567” **แยกคณะฯ** วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567เวลา 13.00-16.30 น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว