ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันประกาศ
หัวข้อข่าว
views
3 ก.ย. 2561
เวลา 10:47:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1843
30 ส.ค. 2561
เวลา 10:28:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
1442
12 ก.ค. 2561
เวลา 09:16:08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑
747
21 ก.พ. 2561
เวลา 17:26:48
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 125 อาคาร 1 เวลา 13.30 น - 15.30 น.
492
8 ก.พ. 2561
เวลา 16:28:58
ประกาศคณะครุศาสตร์เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
1096
11 ส.ค. 2560
เวลา 02:49:16
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
1355
2 ส.ค. 2560
เวลา 02:39:52
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
1722
26 ก.ค. 2560
เวลา 10:14:39
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
1238
26 ก.ค. 2560
เวลา 09:21:23
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
1164
15 ก.ค. 2560
เวลา 11:52:51
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและพิธีทำบุญคณะครุศาสตร์
435

ทั้งหมด 35 ข่าว   :   4 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>