ข่าวรับสมัครงาน

วันประกาศ
หัวข้อข่าว
views
15 เม.ย. 2563
เวลา 17:48:24
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ
24
9 มี.ค. 2563
เวลา 08:56:11
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ
57
24 เม.ย. 2561
เวลา 11:35:10
ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบเดือน เมษายน 2561
400
31 ส.ค. 2560
เวลา 05:26:50
ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครั้งที่ ๒)
485
25 ส.ค. 2560
เวลา 08:09:51
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครั้งที่ ๒)
501
16 ส.ค. 2560
เวลา 02:03:34
รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๒
536
26 ก.ค. 2560
เวลา 09:17:23
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
463
26 ก.ค. 2560
เวลา 09:14:40
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
957
1 ม.ค. 2560
เวลา 08:26:26
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ประจำปี: 2560
232592
19 พ.ย. 2559
เวลา 15:55:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 34 ประจำปี: 2559
492

ทั้งหมด 31 ข่าว   :   4 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>