ข่าวรับสมัครงาน

วันประกาศ
หัวข้อข่าว
views
27 เม.ย. 2565
เวลา 21:49:29
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
41
26 เม.ย. 2565
เวลา 19:47:49
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
35
25 เม.ย. 2565
เวลา 01:36:11
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
38
1 ก.พ. 2565
เวลา 04:38:56
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
123
30 ก.ย. 2564
เวลา 07:51:44
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
190
30 ก.ย. 2564
เวลา 07:20:29
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
252
28 ก.ย. 2564
เวลา 02:04:46
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
169
27 ก.ย. 2564
เวลา 07:12:40
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
157
25 ก.ย. 2564
เวลา 03:18:11
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
337
13 ก.ย. 2564
เวลา 08:08:24
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
172

ทั้งหมด 43 ข่าว   :   5 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]   ถัดไป>>