ข่าวรับสมัครงาน

วันประกาศ
หัวข้อข่าว
views
24 เม.ย. 2561
เวลา 11:35:10
ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบเดือน เมษายน 2561
308
31 ส.ค. 2560
เวลา 05:26:50
ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครั้งที่ ๒)
397
25 ส.ค. 2560
เวลา 08:09:51
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครั้งที่ ๒)
397
16 ส.ค. 2560
เวลา 02:03:34
รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ ๒
408
26 ก.ค. 2560
เวลา 09:17:23
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
391
26 ก.ค. 2560
เวลา 09:14:40
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
796
1 ม.ค. 2560
เวลา 08:26:26
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ประจำปี: 2560
231264
19 พ.ย. 2559
เวลา 15:55:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 34 ประจำปี: 2559
403
19 พ.ย. 2559
เวลา 15:51:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูปฏิบัติการ ประจำโรงเรียนสาธิตฯมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 33 ประจำปี: 2559
473
19 พ.ย. 2559
เวลา 15:46:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 35 ประจำปี: 2559
457

ทั้งหมด 29 ข่าว   :   3 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ]   ถัดไป>>