การนำ 10 กระทู้ล่าสุดไปแสดงที่หน้าใด ๆ ให้ใช้ Code :
<iframe marginWidth="0" marginHeight="0" src="show.php" frameBorder="0" noResize width="500" scrolling="no" height="300"></iframe>
ตัวอย่าง :