การใช้งานเว็บบอร์ดเพิ่มเติม

การแทรก Link :
ทำได้โดย ใส่ URL ลงไป แต่ต้องขึ้นต้นด้วย http:// จะทำ link ให้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง : http://www.212cafe.com
ผลที่ได้ : http://www.212cafe.com

การแทรก E-mail :
ทำได้โดยใส่ E-mail ตามปกติ จะทำ link ให้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง : team212cafe@hotmail.com
ผลที่ได้ : team212cafe@hotmail.com

การเน้นข้อความ :
ตัวหนา : [b]ข้อความที่ต้องการ[/b]
ตัวอย่าง : [b]ตัวหนา[/b]
ผลที่ได้ : ตัวหนา

ตัวเอียง : [i]ข้อความที่ต้องการ[/i]
ตัวอย่าง : [i]ตัวเอียง[/i]
ผลที่ได้ : ตัวเอียง

ตัวขีดเส้นใต้ : [u]ข้อความที่ต้องการ[/u]
ตัวอย่าง : [u]ตัวขีดเส้นใต้[/u]
ผลที่ได้ : ตัวขีดเส้นใต้

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

:: Powered by : 212cafe.com
© 2000-2003. All rights reserved.